HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TẠI THANH HÓA - GIÁO VIÊN GIỎI, NHIỀU KINH NGHIỆM THỰC TẾ, HỌC NHƯ ĐANG LÀM, KẾ TOÁN TỔNG HỢP, KẾ TOÁN THUẾ, KẾ TOÁN PHẦN MỀM, CAM KẾT THÀNH NGHỀ

Xác định sản lượng tính thuế tài nguyên năm 2022

Học kế toán tại thanh hóa

Xin chào các bạn!

Bài viết hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về cách xác định sản lượng tính thuế tài nguyên nhé!

Học kế toán tại thanh hóa Xin chào các bạn!Bài viết hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về cách xác định sản lượng tính thuế tài nguyên nhé!
Học kế toán tại thanh hóa

Thuế tài nguyên là gì?

Thuế tài nguyên là một trong những hình thức Thuế gián thu, đây là số tiền mà doanh nghiệp,

tổ chức, cá nhân bắt buộc phải nộp cho nhà nước khi khai thác tài nguyên.

Có thể hiểu đơn giản như sauThuế tài nguyên chính là một loại thuế điều tiết thu nhập đối

với hoạt động khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên đất nước.

Cách thức xác định sản lượng tính thuế tài nguyên

Căn cứ theo Điều 5 Thông tư 152/2015/TT-BTC, về việc xác định sản lượng tài nguyên tính thuế

được Pháp luật quy định rất rõ với những trường hợp cụ thể được chúng tôi nêu dưới bài viết này:

  1. Đối với tài nguyên khai thác xác định số lượng, khối lượng và trọng lượng:

Sản lượng tài nguyên tính thuế chính là số lượng, khối lượng hay trọng lượng của tài nguyên

thực tế tổ chức khai thác trong kỳ tính Thuế.

Với trường hợp tài nguyên khai thác tổ chức thu được là sản phẩm tài nguyên thuộc nhiều cấp độ,

giá trị thương mại, chất lượng khác nhau thì sản lượng tài nguyên tính Thuế để xác định với trường

hợp này sẽ theo sản lượng của từng loại tài nguyên có cùng cấp độ, giá trị thương mại, hay chất

lượng như nhau, quy ra sản lượng của loại tài nguyên có sản lượng bán ra lớn nhất, lúc này chúng ta

sẽ căn cứ xác định sản lượng khi tính thuế cho tổng toàn bộ sản lượng tài nguyên đã khai thác trong kỳ.

  1. Trường hợp tài nguyên không xác định được số lượng, khối lượng hay

trọng lượng thực tế của tài nguyên đã được khai thác, bởi vì chứa nhiều tạp

chất, chất khác nhau, được bán ra khi đã sàn tuyển và phân loại:

Trong trường hợp 2 này, sản lượng tài nguyên khi tính thuế sẽ được xác định như sau:

a) Trường hợp tài nguyên sau khi sàng tuyển, phân loại và thu được những chất riêng thì sản lượng

tài nguyên khi chúng ta tính thuế sẽ được xác định theo số lượng, khối lượng, hay trọng lượng của loại

tài nguyên, từng chất có trong số sản lượng tài nguyên thu được khi sàng tuyển hay phân loại.

– Trường hợp sản lượng đất, đá, bã xít hay phế thải thu được thông qua việc sàng tuyển và bán ra

thì bắt buộc phải nộp thuế tài nguyên đối với lượng tài nguyên có trong bã xít, phế thải được bán ra

theo đúng với giá bán và thuế suất tương ứng của sản lượng tài nguyên có trong bã xít, phế thải.

Học kế toán tổng hợp thuế ở Thanh Hóa

b) Đối với trường hợp tài nguyên khai thác có chứa rất nhiều chất khác nhau (như quặng đa kim)

qua sàng tuyển hay phân loại nhưng lại không thể xác định được sản lượng của những chất có

trong nguồn tài nguyên khai thác đó thì sản lượng tài nguyên khi tính thuế sẽ được xác định đối

với từng chất khác nhay và căn cứ theo sản lượng tài nguyên khai thác thực tế, cùng tỷ lệ của

từng chất có trong tài nguyên.

Học kế toán tại thanh hóa Xin chào các bạn!Bài viết hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về cách xác định sản lượng tính thuế tài nguyên nhé!
Hoc ke toan cap toc tai thanh hoa

Trường hợp tính thuế tài nguyên với đất, đá, bã axit…

– Tỷ lệ mỗi chất có trong tài nguyên cũng sẽ được xác định theo mẫu tài nguyên khai thác đã được

Cơ quan có thẩm quyền kiểm định, phê duyệt.

– Với trường hợp, tỷ lệ những chất có trong tài nguyên khai thác theo thực tế khác với tye lệ từng

chất có ngay trong mẫu tài nguyên thì sản lượng khi tính thuế sẽ dựa theo việc xác định căn cứ vào

kết quả trong việc kiểm định về tỷ lệ theo những chất có trong tài nguyên khai thác thực tế đó của

Cơ quan có thẩm quyền.

  1. Đối với nguồn tài nguyên khai thác không bán ra thị trường mà phải qua sản xuất,

chế biến mới bán ra (nguồn hàng này sẽ tiêu thụ trong nước hay xuất khẩu) thì sản

lượng tài nguyên khi tính thuế sẽ được xác định như sau:

– Đối với tài nguyên khai thác không bán ra liền mà phải thông qua sản xuất, chế biến mới có thể bán ra

(tiêu thụ trong nước hay xuất khẩu) thì sản lượng tài nguyên khi tính thuế là sản lượng tài nguyên khai

thác được xác định bằng phương thức quy đổi từ sản lượng những sản phẩm sản xuất trong kỳ đó để

bán ra theo đúng định mức sử dụng tài nguyên tính trên một đơn vị của sản phẩm.

Học ke toan tong hop o Thanh Hoa

Định mức sử dụng tài nguyên khi tính trên một đơn vị sản phẩm do người nộp thuế kê khai sẽ căn cứ

vào dự án được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, tiêu chuẩn theo công nghệ thiết kế để tham gia vào

hoạt động sản xuất sản phẩm hiện đang ứng dụng, bao gồm:

– Trường hợp những sản phẩm được bán ra là sản phẩm tài nguyên thì sẽ được căn cứ vào định mức

sử dụng tài nguyên tính trên một đơn vị sản phẩm tài nguyên sản xuất và bán ra.

Hoc ke toan thue o Thanh Hoa

– Với những trường hợp sản phẩm bán ra là các sản phẩm thuộc sản phẩm công nghiệp thì căn cứ

theo định mức sử dụng tài nguyên sẽ tính trên một đơn vị sản phẩm công nghiệp được sản xuất và bán ra.

Việc để xác định sản phẩm bán ra sau một quá trình thông qua chế biến là sản phẩm công nghiệp hay

không phải là sản phẩm công nghiệp do Bộ quản lý Nhà nước chuyên ngành thực hiện.

Hoc ke toan cap toc tai thanh hoa Xin chào các bạn!Bài viết hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về cách xác định sản lượng tính thuế
Hoc ke toan cap toc tai thanh hoa
  1. Đối với nước tự nhiên phục vụ cho việc sản xuất thủy điện thì lúc này sản

lượng tài nguyên tính thuế chính là sản lượng điện mà cơ sở sản xuất điện bán

cho bên mua điện đúng theo với hợp đồng mua bán điện hay sản lượng

điện giao nhận.

Việc tính thuế với nước khoản thiên nhiên, nước thiên nhiên…

Trong trường hợp nếu không có hợp đồng bán điện thì sẽ được xác định theo đúng với hệ thống đo đếm đạt tiêu chuẩn

đo lường chất lượng của Việt Nam, có xác nhận của chính bên mua, bên bán hay là bên giao và bên nhận.

  1. Đối với nước khoáng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc được

đóng thành chai, đóng hộp, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên

dùng vào sản xuất, kinh doanhthì với những trường hợp trên việc

sản lượng tài nguyên tính thuế sẽ được xác định bằng đơn vị đo

mét khối hay lít, và được căn cứ theo hệ thống đo đếm đạt tiêu

chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam.

– Khi người nộp thuế phải lắp đặt các thiết bị đo đếm sản lượng nước khoáng thiên nhiên, nước thiên nhiên khai thác,

nước nóng thiên nhiên để làm căn cứ cho việc tính thuế. Thì trường hợp hoạt động lắp đặt thiết bị này bắt buộc phải

có giấy kiểm định của Cơ quan quản lý đo lượng về chất lượng tiêu chuẩn Việt Nam và người nộp thuế cũng phải

thông báo lần đầu với Cơ quan Thuế kèm theo những hồ sơ về kê khai thuế tài nguyên trong kỳ khai thuế gần nhất

(kể từ ngày lắp đặt xong các thiết bị).

Trung tam ke toan o Thanh Hoa

– Với trường hợp do các điều kiện khách quan mà không thể nào lắp đặt được các thiết bị đo đếm về sản lượng

nước dùng để khai thác sử dụng và cũng không trực tiếp xác định được sản lượng để tính thuế thì thực hiện việc

khoán sản lượng tài nguyên khai thác trong kỳ tính thuế.

Lúc này cơ quan Thuế sẽ phối hợp cùng với Cơ quan ban ngành có liên quan tại địa phương sẽ thực hiện việc xác

định sản lượng tài nguyên khai thác được khoán để làm căn cứ tính thuế tài nguyên theo đúng quy định ngay tại Thông tư.

Trên đây là bài viết hướng dẫn cách xác định sản lượng tính thuế tài nguyên 2022. Chúc các bạn thành công!

Hoc ke toan cap toc tai thanh hoa

Nếu bạn có nhu cầu học thêm kế toán, mời bạn tham khảo khóa học của chúng tôi tại:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG ATC

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ ATC – THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ATC

Địa chỉ:

Số 01A45 Đại lộ Lê Lợi – Đông Hương – TP Thanh Hóa

( Mặt đường Đại lộ Lê Lợi, cách bưu điện tỉnh 1km về hướng Đông, hướng đi Big C)

Tel: 0948 815 368 – 0961 815 368

Hoc ke toan cap toc tai thanh hoa

Học kế toán uy tín ở Thanh Hóa

Lớp đào tạo kế toán thuế tại Thanh Hóa

Trung tam ke toan thue tai Thanh Hoa

Lớp đào tạo kế toán uy tín tại Thanh Hóa

Nơi đào tạo kế toán thuế ở Thanh Hóa

Lớp đào tạo kế toán cấp tốc tại Thanh Hóa

Địa chỉ đào tạo kế toán uy tín ở Thanh Hóa

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG ATC

Đào tạo kế toán ,tin học văn phòng ở Thanh Hóa, Trung tâm dạy kế toán ở Thanh Hóa, Lớp dạy kế toán thực hành tại Thanh Hóa, Học kế toán thuế tại Thanh Hóa, Học kế toán thực hành tại Thanh Hóa, Học kế toán ở Thanh Hóa.

  • Học Kế Toán Tốt nhất ở Thanh Hóa
  • Trung tâm đào tạo kế toán tại Thanh Hóa
  • Lớp đào tạo Tin học ở Thanh Hóa
  • Học tin học văn phòng ở Thanh Hóa

?  Trung tâm kế toán thực tế – Tin học ATC

☎   Hotline: 0961.815.368 | 0948.815.368

?  Địa chỉ: Số 01A45 Đại lộ Lê Lợi – P.Đông Hương – TP Thanh Hóa (Mặt đường đại lộ Lê Lợi, cách cầu Đông Hương 300m về hướng Đông).

0961.815.368 0948.815.368 Chat Facebook Chat Zalo