Khóa học

Chương trình đào tạo kế toán thực tế tại Công ty kế toán ATC luôn được thay đổi và cập nhật theo những luật thuế – luật kế toán mới nhất, bên cạnh đó cũng bao gồm tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đang xảy ra tại DN. Nên sau khi kết thúc khóa học các bạn có thể đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng, không lo làm sai, không gây thiệt hại cho DN.