HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TẠI THANH HÓA - GIÁO VIÊN GIỎI, NHIỀU KINH NGHIỆM THỰC TẾ, HỌC NHƯ ĐANG LÀM, KẾ TOÁN TỔNG HỢP, KẾ TOÁN THUẾ, KẾ TOÁN PHẦN MỀM, CAM KẾT THÀNH NGHỀ

Hóa đơn đầu ra được kê khai trong mấy tháng?

Trung tam ke toan tai thanh hoa

Hóa đơn đầu ra được kê khai trong mấy tháng? Đó là câu hỏi mà kế toán ATC nhận được

rất nhiều từ các bạn học viên và các bạn kế toán gửi về. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu

về vấn đề này nhé!

1.Hóa đơn đầu ra là gì

Hóa đơn đầu ra hiểu đơn giản là hóa đơn bán (do bên bán phát hành) thể hiện các nội

dung gồm: tên, số lượng, đơn giá, thành tiền của hàng hóa hoặc dịch vụ mà doanh nghiệp

cung cấp cho khách hàng, đối tác.
Doanh nghiệp khi bán hàng hóa, dịch vụ phải lập hóa đơn đầu ra theo quy định và giao cho

khách hàng. Hóa đơn phải được lập ngay khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ theo đúng các

nội dung, chỉ tiêu in sẵn trên mẫu hóa đơn.

Trung tam ke toan tai thanh hoa Hóa đơn đầu ra được kê khai trong mấy tháng? Đó là câu hỏi mà kế toán ATC nhận đượcrất nhiều từ các bạn học
Trung tam ke toan tai thanh hoa

2.Hóa đơn đầu ra được kê khai trong mấy tháng

Căn cứ theo quy định của pháp luật về thuế thì: “thuế là một khoản nộp ngân sách nhà

nước bắt buộc của tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân theo quy định của các

luật thuế”. Hóa đơn đầu ra là căn cứ xác định thuế phải nộp và được kê khai cùng với

việc kê khai thuế, do đó thời hạn để kê khai hóa đơn đầu ra cũng là thời hạn nộp hồ sơ

kê khai thuế theo quy định của Pháp luật.

2.1.Thời hạn kê khai hóa đơn đầu ra căn cứ theo thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

Để xác định hóa đơn đầu ra được kê khai trong mấy tháng ta xác định thời hạn nộp hồ

sơ khai thuế theo quy định của Pháp luật về thuế. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế được

quy định theo Điều 44, Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019, cụ thể như sau:

 (1) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo tháng:
Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với

trường hợp khai và nộp theo tháng
(2) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo quý:
Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế

đối với trường hợp khai và nộp theo quý.
(3) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm:

+ Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc

năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm;

+ Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính

đối với hồ sơ khai thuế năm;

+ Chậm nhất là ngày 15 tháng 12 của năm trước liền kề đối với hồ sơ khai thuế khoán

của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán; trường hợp

mới kinh doanh thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán chậm nhất là 10 ngày kể từ

ngày bắt đầu kinh doanh.

(4) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế:

Chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

(5) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động:

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng

hoặc tổ chức lại doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày xảy ra sự kiện.

(6) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:

Thực hiện theo quy định của Luật Hải quan.

(7) Trường hợp cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế gặp sự cố:

Trường hợp khai thuế thông qua giao dịch điện tử trong ngày cuối cùng của thời hạn nộp

hồ sơ khai thuế mà cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế gặp sự cố thì người nộp thuế

nộp hồ sơ khai thuế, chứng từ nộp thuế điện tử trong ngày tiếp theo sau khi cổng thông tin

điện tử của cơ quan thuế tiếp tục hoạt động.

Như vậy, Để xác định hóa đơn đầu ra được kê khai trong mấy tháng cần căn cứ theo thời

hạn kê khai thuế của doanh nghiệp. Theo đó, hóa đơn đầu ra sẽ được kê khai trong kỳ tính

thuế, thời hạn chậm nhất là ngày cuối cùng doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai thuế theo quy

định của Luật quản lý thuế. Đối với các doanh nghiệp có kỳ kê khai thuế khác nhau thời hạn

thực hiện kê khai hóa đơn đầu ra khác nhau.

Trung tam ke toan tai thanh hoa Hóa đơn đầu ra được kê khai trong mấy tháng? Đó là câu hỏi mà kế toán ATC nhận đượcrất nhiều từ các bạn học
Học kế toán cấp tốc tại thanh hóa

2.2.Thời gian kê khai hóa đơn đầu ra cũng được gia hạn khi gia hạn

nộp hồ sơ khai thuế

Trong một vài trường hợp đặc biệt doanh nghiệp (người nộp thuế) được gia hạn nộp hồ sơ

khai thuế (quy định tại Điều 46, Luật quản lý thuế 2019). Theo đó, thời gian kê khai hóa

đơn đầu ra cũng được gia hạn tương ứng.

Cụ thể thời gian gia hạn nộp hồ sơ khai thuế:

+ Thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp gia hạn nộp hồ sơ khai thuế trong trường hợp

doanh nghiệp không có khả năng nộp hồ sơ khai thuế đúng thời hạn do thiên tai, thảm họa,

dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ.

+ Thời gian gia hạn không quá 30 ngày đối với việc nộp hồ sơ khai thuế tháng, khai thuế

quý, khai thuế năm, khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế;

+ Thời gian gia hạn không quá 60 ngày đối với việc nộp hồ sơ khai quyết toán thuế kể từ

ngày hết thời hạn phải nộp hồ sơ khai thuế;

Học kế toán cấp tốc tại thanh hóa Hóa đơn đầu ra được kê khai trong mấy tháng? Đó là câu hỏi mà kế toán ATC nhận được rất nhiều từ
Học kế toán cấp tốc tại thanh hóa

Lưu ý: Doanh nghiệp phải gửi đến cơ quan thuế văn bản đề nghị gia hạn nộp hồ sơ khai

thuế trước khi hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ

ngày nhận được văn bản đề nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, cơ quan thuế phải trả lời

bằng văn bản về việc chấp nhận hay không chấp nhận việc gia hạn nộp hồ sơ khai thuế.
Hóa đơn đầu ra được kê khai trong mấy tháng sẽ phụ thuộc vào thời gian kê khai thuế

của doanh nghiệp. Thời gian kê khai này có thể được gia hạn nếu thuộc trường hợp đặc biệt.

Trong trường hợp doanh nghiệp phát hiện sai sót sau khi nộp hồ sơ kê khai có thể lập hóa đơn điều chỉnh.

Trên đây là bài viết giải đáp thắc mắc của các bạn về vấn đề hóa đơn đầu ra được kê khai trong vòng mấy tháng.

Chúc các bạn thành công!

Học kế toán cấp tốc tại thanh hóa Hóa đơn đầu ra được kê khai trong mấy tháng? Đó là câu hỏi mà kế toán ATC nhận được rất nhiều từ
Học kế toán cấp tốc ở thanh hóa

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG ATC

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ ATC – THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ATC

Địa chỉ:

Số 01A45 Đại lộ Lê Lợi – Đông Hương – TP Thanh Hóa

( Mặt đường Đại lộ Lê Lợi, cách bưu điện tỉnh 1km về hướng Đông, hướng đi Big C)

Tel: 0948 815 368 – 0961 815 368

Trung tam ke toan o thanh hoa

 

Học kế toán thực tế tại thanh hóa

Hoc ke toan thuc te o thanh hoa

 

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG ATC

Đào tạo kế toán ,tin học văn phòng ở Thanh Hóa, Trung tâm dạy kế toán ở Thanh Hóa, Lớp dạy kế toán thực hành tại Thanh Hóa, Học kế toán thuế tại Thanh Hóa, Học kế toán thực hành tại Thanh Hóa, Học kế toán ở Thanh Hóa.

  • Học Kế Toán Tốt nhất ở Thanh Hóa
  • Trung tâm đào tạo kế toán tại Thanh Hóa
  • Lớp đào tạo Tin học ở Thanh Hóa
  • Học tin học văn phòng ở Thanh Hóa

?  Trung tâm kế toán thực tế – Tin học ATC

☎   Hotline: 0961.815.368 | 0948.815.368

?  Địa chỉ: Số 01A45 Đại lộ Lê Lợi – P.Đông Hương – TP Thanh Hóa (Mặt đường đại lộ Lê Lợi, cách cầu Đông Hương 300m về hướng Đông).

0961.815.368 0948.815.368 Chat Facebook Chat Zalo