HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TẠI THANH HÓA - GIÁO VIÊN GIỎI, NHIỀU KINH NGHIỆM THỰC TẾ, HỌC NHƯ ĐANG LÀM, KẾ TOÁN TỔNG HỢP, KẾ TOÁN THUẾ, KẾ TOÁN PHẦN MỀM, CAM KẾT THÀNH NGHỀ

Báo cáo tài chính giữa niên độ là gì?

học kế toán cấp tốc tại thanh hóa

Ngoài các báo cáo thường xuyên: tháng,quý,năm,một số doanh nghiệp còn phải nộp báo cáo tài chính niên độ. Vậy cùng tìm hiểu loại báo cáo này cùng kế toán ATC nhé!

học kế toán cấp tốc tại thanh hóa Ngoài các báo cáo thường xuyên: tháng,quý,năm,một số doanh nghiệp còn phải nộp báo cáo tài chính niên độ.
học kế toán cấp tốc tại thanh hóa

1. Báo cáo tài chính giữa niên độ là gì? Được lập vào thời điểm nào?

Về khái niệm báo cáo tài chính giữa niên độ, theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam Số 27 Ban hành và công bố theo Quyết định số

12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính:
“Báo cáo tài chính giữa niên độ là báo cáo tài chính gồm các báo cáo đầy đủ theo quy định trong Chuẩn mực kế toán số 21

“Trình bày báo cáo tài chính” hoặc các báo cáo tài chính tóm lược quy định trong Chuẩn mực này cho một kỳ kế toán giữa niên

độ”.
Kỳ lập báo cáo giữa niên độ được giải thích trong chuẩn mực này là kỳ lập báo cáo tài chính tháng hoặc quý.
Như vậy, nói một cách ngắn gọn, báo cáo tài chính giữa niên độ bao gồm báo cáo tài chính quý và báo cáo tài chính bán niên. Báo cáo tài chính tóm lược và phần thuyết minh được chọn lọc sẽ là những nội dung tối thiểu mà một bộ báo cáo tài chính giữa niên độ cần có.
Mục đích của nó là nhằm cập nhật các thông tin đã trình bày trong bộ báo cáo tài chính năm gần nhất. Ngoài ra, báo cáo này

cũng cần trình bày được các sự kiện, hoạt động mới và không lặp lại các thông tin đã được công bố trước đó.

hoc ke toan cap toc tai thanh hoa

học kế toán cấp tốc tại thanh hóa Ngoài các báo cáo thường xuyên: tháng,quý,năm,một số doanh nghiệp còn phải nộp báo cáo tài chính niên độ.
học kế toán cấp tốc tại thanh hóa

2. Đối tượng phải lập báo cáo tài chính giữa niên độ


Có 2 nhóm đối tượng chính cần lập BCTC giữa niên độ.

Về đối tượng phải lập báo cáo tài chính giữa niên độ, theo Khoản 2, Điều 99, Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế

toán Doanh nghiệp được ban hành bởi Bộ Tài chính có quy định cụ thể như sau:
Đối tượng lập Báo cáo tài chính giữa niên độ bao gồm:
+ Doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ hoặc nắm giữ cổ phần chi phối, đơn vị có lợi ích công chúng phải lập

Báo cáo tài chính giữa niên độ;
+ Các doanh nghiệp khác không thuộc đối tượng tại điểm a nêu trên được khuyến khích lập Báo cáo tài chính giữa niên độ

(nhưng không bắt buộc).
Tại khoản này cũng đưa ra những quy định về việc lập báo cáo tài chính giữa niên độ.
Theo đó, báo cáo tài chính giữa niên độ được lập dưới dạng đầy đủ hoặc tóm lược, do chủ sở hữu đơn vị lựa chọn và đảm bảo

không trái với quy định của pháp luật.

3. Hình thức và nội dung của báo cáo tài chính giữa niên độ

BCTC giữa niên độ được lập theo quý nhưng ngoại trừ quý IV

– Về hình thức, như đã nêu trên, doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong hai loại tóm lược hoặc đầy đủ để lập báo cáo tài chính

giữa niên độ.
– Về mặt nội dung, báo cáo tài chính tóm lược giữa niên độ và báo cáo tài chính đầy đủ giữa niên độ sẽ cần những đầu mục cụ

thể như sau:

học kế toán cấp tốc tại thanh hóa Ngoài các báo cáo thường xuyên: tháng,quý,năm,một số doanh nghiệp còn phải nộp báo cáo tài chính niên độ.
hoc ke toan cap toc tai thanh hoa

3.1. Đối với Báo cáo tài chính tóm lược:

Tối thiểu cần bao gồm các đề mục, số cộng chi tiết được trình bày trong báo cáo tài chính năm gần nhất và phần thuyết minh

được chọn lọc.
Ngoài ra, để tránh việc sai lệch cho báo cáo tài chính tóm lược giữa niên độ, doanh nghiệp cần trình bày các khoản mục hoặc

phần thuyết minh bổ sung.
Tóm gọn lại, những nội dung cần có của báo cáo tài chính tóm lược giữa niên độ sẽ bao gồm:

  • Bảng cân đối kế toán tóm lược;
  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tóm lược;
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tóm lược;
  • Bản Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc.

3.2. Đối với Báo cáo tài chính đầy đủ:

Nội dung của báo cáo tài chính đầy đủ giữa niên độ phải phù hợp với quy định tại Chuẩn mực kế toán số 21 “Trình bày báo cáo

tài chính”.
Lưu ý, dù trình bày theo hình thức đầy đủ hoặc tóm lược, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ kế toán giữa niên độ

cũng cần phải đưa ra số liệu cụ thể về lợi nhuận trên một cổ phiếu trước và sau ngày phân phối.
Qua bài viết này, hy vọng độc giả đã trả lời được câu hỏi “báo cáo tài chính giữa niên độ là gì?”. Cùng với đó, nắm được những

kiến thức cơ bản nhất liên quan đến loại báo cáo này để áp dụng vào thực tiễn công việc.

hoc ke toan cap toc tai thanh hoa

học kế toán cấp tốc tại thanh hóa Ngoài các báo cáo thường xuyên: tháng,quý,năm,một số doanh nghiệp còn phải nộp báo cáo tài chính niên độ.
học kế toán cấp tốc tại thanh hóa
học kế toán cấp tốc tại thanh hóa

Nếu bạn muốn học thêm về nghiệp vụ kế toán, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG ATC

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ ATC – THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ATC

Địa chỉ:

Số 01A45 Đại lộ Lê Lợi – Đông Hương – TP Thanh Hóa

( Mặt đường Đại lộ Lê Lợi, cách bưu điện tỉnh 1km về hướng Đông, hướng đi Big C)

Tel: 0948 815 368 – 0961 815 368

 

học kế toán cấp tốc tại thanh hóa

Lop dao tao ke toan uy tin o Thanh Hoa

Nơi đào tạo kế toán cấp tốc tại Thanh Hóa

Trung tâm kế toán cấp tốc ở Thanh Hóa

Lop dao tao kế toan uy tin tai Thanh Hoa

Nơi đào tạo kế toán cấp tốc ở Thanh Hóa

Lop dao tao kế toan thuc te tai Thanh Hoa

Dia chi ke toan uy tin o Thanh Hoa

Trung tam ke toan hang dau tai Thanh Hoa

Trung tam ke toan hang dau o Thanh Hoa

Noi dao tao ke toan thue tai Thanh Hoa

Trung tam ke toan thue o Thanh Hoa

Noi dao tao ke toan thue o Thanh Hoa

Học kế toán uy tín tại Thanh Hóa

Trung tam kế toan cap toc tai Thanh Hoa

Học kế toán uy tín ở Thanh Hóa

Lớp đào tạo kế toán thuế tại Thanh Hóa

Trung tam ke toan thue tai Thanh Hoa

Lớp đào tạo kế toán uy tín tại Thanh Hóa

Nơi đào tạo kế toán thuế ở Thanh Hóa

Lớp đào tạo kế toán cấp tốc tại Thanh Hóa

Địa chỉ đào tạo kế toán uy tín ở Thanh Hóa

Dia chi dao tao kế toan uy tin tai Thanh Hoa

Lop hoc ke toan tong hop o Thanh Hoa

Địa chỉ dạy kế toán cấp tốc tại Thanh Hóa

Hoc ke toan thue tai Thanh Hoa

Hoc ke toan thue oThanh Hoa

 

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG ATC

Đào tạo kế toán ,tin học văn phòng ở Thanh Hóa, Trung tâm dạy kế toán ở Thanh Hóa, Lớp dạy kế toán thực hành tại Thanh Hóa, Học kế toán thuế tại Thanh Hóa, Học kế toán thực hành tại Thanh Hóa, Học kế toán ở Thanh Hóa.

  • Học Kế Toán Tốt nhất ở Thanh Hóa
  • Trung tâm đào tạo kế toán tại Thanh Hóa
  • Lớp đào tạo Tin học ở Thanh Hóa
  • Học tin học văn phòng ở Thanh Hóa

?  Trung tâm kế toán thực tế – Tin học ATC

☎   Hotline: 0961.815.368 | 0948.815.368

?  Địa chỉ: Số 01A45 Đại lộ Lê Lợi – P.Đông Hương – TP Thanh Hóa (Mặt đường đại lộ Lê Lợi, cách cầu Đông Hương 300m về hướng Đông).

0961.815.368 0948.815.368 Chat Facebook Chat Zalo