HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TẠI THANH HÓA - GIÁO VIÊN GIỎI, NHIỀU KINH NGHIỆM THỰC TẾ, HỌC NHƯ ĐANG LÀM, KẾ TOÁN TỔNG HỢP, KẾ TOÁN THUẾ, KẾ TOÁN PHẦN MỀM, CAM KẾT THÀNH NGHỀ

Cách tính thuế thu nhập cá nhân theo lương NET và lương GROSS CHÍNH XÁC NHẤT

Địa chỉ học kế toán thực hành tại Thanh Hóa

Trung tâm đào tạo kế toán thực tế- tin học văn phòng ATC liên tục mở các khóa Học kế toán tại Thanh Hóa, giúp các bạn học viên có nhu cầu học kế toán thực tế ở Thanh Hóa có thêm nhiều cơ hội học tập, trau dồi thêm nhiều kỹ năng hữu dụng, áp dụng sát thực tế công việc. ATC được đánh giá là trung tâm kế toán tại Thanh Hóa có số lượng học viên đông đảo. và thường xuyên nhận cơn mưa lời khen của học viên sau mỗi khóa học.

Không chỉ chuyên đào tạo, ATC chúng tôi còn hướng đến giá trị chia sẻ kiến thức hữu ích. Với mong muốn phổ cập tới đông đảo mọi người những kiến thức hay ho của kế toán.

Cùng theo dõi trang của ATC để thường xuyên cập nhật các kiến thức hay các bạn nhé!

Trong bài viết hôm nay, ATC xin chia sẻ cùng các bạn về chủ để:

 

Cách tính thuế thu nhập cá nhân theo lương NET và lương GROSS CHÍNH XÁC NHẤT

 

Địa chỉ học kế toán thực hành tại Thanh Hóa Trung tâm đào tạo kế toán thực tế- tin học văn phòng ATC liên tục mở các khóa Học kế toán tại Thanh Hóa, giúp các bạn học viên có nhu cầu học kế toán thực tế ở Thanh Hóa có thêm nhiều cơ hội học tập, trau dồi thêm nhiều kỹ năng hữu dụng, áp dụng sát thực tế công việc. ATC được đánh giá là trung tâm kế toán tại Thanh Hóa có số lượng học viên đông đảo. và thường xuyên nhận cơn mưa lời khen của học viên sau mỗi khóa học. Không chỉ chuyên đào tạo, ATC chúng tôi còn hướng đến giá trị chia sẻ kiến thức hữu ích. Với mong muốn phổ cập tới đông đảo mọi người những kiến thức hay ho của kế toán. Cùng theo dõi trang của ATC để thường xuyên cập nhật các kiến thức hay các bạn nhé! Trong bài viết hôm nay, ATC xin chia sẻ cùng các bạn về chủ để:   Cách tính thuế thu nhập cá nhân theo lương NET và lương GROSS CHÍNH XÁC NHẤT
Địa chỉ học kế toán thực hành tại Thanh Hóa

Lương NET, lương GROSS là gì? Cách tính thuế lương NET và lương GROSS như thế nào?

#1. Lương NET, lương GROSS là gì?

– Lương NET là khoản lương mà người lao động nhận được từ chủ doanh nghiệp, công ty sau khi trừ đi các khoản phí. Các khoản phí ở đây bao gồm: Thuế TNCN, Các khoản trích BHXH; các khoản phí khác…

– Lương GROSS là khoản lương mà người lao động nhận được bao gồm cả các khoản thuế TNCN, Bảo hiểm xã hội và một số khoản phí khác.

#2. Cách tính thuế TNCN theo lương NET

Trước khi tính thuế TNCN theo lương NET cần quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập tính thuế theo bảng quy đổi Phụ lục 02/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC:

BẢNG QUY ĐỔI THU NHẬP KHÔNG BAO GỒM THUẾ RA THU NHẬP TÍNH THUẾ
(đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công)

Stt Thu nhập làm căn cứ quy đổi/tháng
(viết tắt là TNQĐ)
Thu nhập tính thuế
1 Đến 4,75 triệu đồng (trđ) TNQĐ/0,95
2 Trên 4,75 trđ đến 9,25trđ (TNQĐ – 0, 25 trđ)/0,9
3 Trên 9,25 trđ đến 16,05trđ (TNQĐ – 0,75 trđ )/0,85
4 Trên 16,05 trđ đến 27,25 trđ (TNQĐ – 1,65 trđ)/0,8
5 Trên 27,25 trđ đến 42,25 trđ (TNQĐ – 3,25 trđ)/0,75
6 Trên 42,25 trđ đến 61,85 trđ (TNQĐ – 5,85 trđ)/0,7
7 Trên 61,85 trđ (TNQĐ – 9,85 trđ)/0,65

(Trích Phụ lục 02/PL-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính)

Thu nhập làm căn cứ quy đổi thành thu nhập tính thuế được tính như sau:

Thu nhập làm căn cứ quy đổi = Thu nhập thực nhận + Các khoản DN trả thay Các khoản giảm trừ

Trong đó:

 1. Thu nhập thực nhận: Là tiền lương, tiền công không bao gồm thuế mà người lao động nhận được hàng tháng.
 2. Các khoản trả thay: Là các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền do DN trả cho người lao động.

Chú ý: Trong các khoản trả thay nếu có tiền thuê nhà: Thì số tiền đó tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi bằng số thực trả nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế tại đơn vị (chưa bao gồm tiền thuê nhà).

 1. Các khoản giảm trừ bao gồm: Giảm trừ gia cảnh; giảm trừ đối với các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện; giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

Để các bạn có sự hình dung rõ ràng hơn, Kế toán ATC sẽ lấy 1 ví dụ cụ thể:

Ví dụ 1: Tháng 9/2020, Kế toán ATC  ký hợp đồng lao động với Ông Nam với mức lương 31,5 triệu đồng/tháng.

– Ngoài tiền lương Ông Nam được công ty trả thay phí hội viên câu lạc bộ thể thao 1 triệu đồng/tháng.

– Ông Nam phải đóng bảo hiểm bắt buộc là 1,5 triệu đồng/tháng. Công ty chịu trách nhiệm nộp thuế TNCN cho ông Nam.

– Trong năm Ông Nam chỉ tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân, không có người phụ thuộc và không phát sinh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

Cách tính thuế TNCN theo lương NET phải nộp hàng tháng cho Ông Nam như sau:

– Thu nhập làm căn cứ quy đổi là:

= 31.500.000 + 1.000.000 – (11.000.000 + 1.500.000) = 20.000.000

– Thu nhập tính thuế (theo bậc 4 trên bảng quy đổi Phụ lục số 02/PL-TNCN) là:

= (20.000.000 – 1,65 triệu đồng)/0,8 = 22,9375 triệu đồng

– Thuế TNCN Ông Nam phải nộp (áp dụng cách tính thuế rút gọn theo Phụ lục số 01/PL-TNCN theo TT 111/2013/TT-BTC ) là:

= 22,9375 triệu đồng × 20% – 1,65 triệu đồng = 2,9375 triệu đồng

Địa chỉ học kế toán thực hành tại Thanh Hóa Trung tâm đào tạo kế toán thực tế- tin học văn phòng ATC liên tục mở các khóa Học kế toán tại Thanh Hóa, giúp các bạn học viên có nhu cầu học kế toán thực tế ở Thanh Hóa có thêm nhiều cơ hội học tập, trau dồi thêm nhiều kỹ năng hữu dụng, áp dụng sát thực tế công việc. ATC được đánh giá là trung tâm kế toán tại Thanh Hóa có số lượng học viên đông đảo. và thường xuyên nhận cơn mưa lời khen của học viên sau mỗi khóa học. Không chỉ chuyên đào tạo, ATC chúng tôi còn hướng đến giá trị chia sẻ kiến thức hữu ích. Với mong muốn phổ cập tới đông đảo mọi người những kiến thức hay ho của kế toán. Cùng theo dõi trang của ATC để thường xuyên cập nhật các kiến thức hay các bạn nhé! Trong bài viết hôm nay, ATC xin chia sẻ cùng các bạn về chủ để:   Cách tính thuế thu nhập cá nhân theo lương NET và lương GROSS CHÍNH XÁC NHẤT
Địa chỉ học kế toán thực hành tại Thanh Hóa

Ví dụ 2: Tiếp theo VD trên ông Nam còn được công ty trả thay tiền thuê nhà là 6 triệu đồng/tháng.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân theo lương NET phải nộp hàng tháng cho Ông Nam như sau:

Bước 1: Xác định tiền thuê nhà trả thay được tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi:

– Thu nhập làm căn cứ quy đổi (không gồm tiền thuê nhà):
31,5 triệu đồng + 1 triệu đồng – (11 triệu đồng + 1,5 triệu đồng) = 20 triệu đồng

– Thu nhập tính thuế (xác định theo Phụ lục số 02/PL-TNCN) là:
(20 triệu đồng – 1,65 triệu đồng)/0,8 = 22,9375 triệu đồng

– Thu nhập chịu thuế (không gồm tiền thuê nhà):
22,9375 triệu đồng + 11 triệu đồng + 1,5 triệu đồng = 35,4375 triệu đồng/tháng

– 15% Tổng thu nhập chịu thuế (không gồm tiền thuê nhà):
35,4375 triệu đồng × 15% = 5,3156 triệu đồng/tháng

Vậy tiền thuê nhà được tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi là 5,3156 triệu đồng/tháng

Bước 2: Xác định thu nhập tính thuế

– Thu nhập làm căn cứ để quy đổi thành thu nhập tính thuế:

31,5 triệu đồng + 1 triệu đồng + 5,3156 triệu đồng – (11 triệu đồng + 1,5 triệu đồng) = 25,3156 triệu đồng/tháng

– Thu nhập tính thuế (quy đổi theo Phụ lục số 02/PL-TNCN):

(25,3156 triệu đồng – 1,65 triệu đồng)/0,8 = 29,582 triệu đồng/tháng

– Thuế thu nhập cá nhân phải nộp:

29,582 triệu đồng × 20% – 1,65 triệu đồng = 4,2664 triệu đồng/tháng

– Thu nhập chịu thuế hàng tháng của ông D là:

31,5 triệu đồng + 1 triệu đồng + 5,3156 triệu đồng + 4,2664 triệu đồng = 42,082 triệu đồng/tháng

#3. Quyết toán thuế TNCN lương NET

Theo Công văn 2204/TCT-TNCN ngày 25/5/2017 của Tổng cục thuế gửi Cục thuế TP Hà Nội quy định:

Trả lời công văn số 27097/CT-TTHT ngày 4/5/2017 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm b, Khoản 4, Điều 7 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân quy định:

“Trường hợp cá nhân thuộc diện quyết toán thuế theo quy định thì thu nhập chịu thuế của năm là tổng thu nhập chịu thuế của từng tháng được xác định trên cơ sở thu nhập tính thuế đã quy đổi”.

Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế thành phố Hà Nội: Công ty tính thu nhập có thuế từng tháng trên cơ sở quy đổi thu nhập chưa có thuế từng tháng, cuối năm cộng vào để xác định thu nhập tính thuế cả năm.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết./.

#4. Cách tính thuế TNCN theo lương GROSS

Cách tính lương gross được xác định như sau:

Lương net = Lương gross – (Tiền BHXH + BHYT + BHTN + thuế TNCN)

Như vậy:

Lương gross = Lương net + (Tiền BHXH + BHYT + BHTN + thuế TNCN)

VD: Cũng theo ví dụ trên nếu mức lương Gross của ông Nam nhận được là 31,5

triệu/tháng thì cách tính thuế TNCN như sau:

Vì mức lương cao nhất để áp dụng đóng BHYT và BHXH năm 2020 là 29,8 triệu/tháng, nên ông Nam chỉ cần đóng ở mức đó thôi.

Số tiền đóng BHXH: 29,8 triệu x 8% = 2,384 triệu đồng (1)
Số tiền đóng BHYT: 29,8 triệu x 1,5% = 447.000 đồng (2)
Số tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN): 31,5 triệu x 1% = 315.000 đồng (3)
Lương còn lại sau khi đóng bảo hiểm: 31,5 triệu – (2,384 triệu đồng + 447.000 + 315.000) = 28,354 triệu đồng.

Số tiền áp dụng để đóng thuế TNCN: Lấy số tiền 28,354 triệu đồng – 11 triệu đồng (tiền giảm trừ gia cảnh cho bản thân) = 17,354 triệu đồng.

Mức thuế TNCN của ông Nam sẽ được tính theo 3 bậc như sau:

Bậc 1: Thu nhập tính thuế (=< 5 trđ) x thuế suất 5%: 5 triệu x 5% = 250.000 đồng (4)
Bậc 2: Thu nhập tính thuế (>5 trđ đến 10 trđ) x thuế suất 10%: (10 trđ – 5 trđ) x 10% = 500.000 đồng (5).
Bậc 3: Thu nhập tính thuế (>10 trđ đến 18 trđ) x thuế suất 15%: (17,354 trđ – 10 trđ) x 15%= 1,1031 trđ (6).
Vậy tổng số tiền TNCN phải đóng = (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) = 4,9991 trđ.

Số tiền còn lại sau cùng của ông Nam: 31,5 trđ – 4,9991 trđ = 26,5009 trđ.

Địa chỉ học kế toán thực hành tại Thanh Hóa Trung tâm đào tạo kế toán thực tế- tin học văn phòng ATC liên tục mở các khóa Học kế toán tại Thanh Hóa, giúp các bạn học viên có nhu cầu học kế toán thực tế ở Thanh Hóa có thêm nhiều cơ hội học tập, trau dồi thêm nhiều kỹ năng hữu dụng, áp dụng sát thực tế công việc. ATC được đánh giá là trung tâm kế toán tại Thanh Hóa có số lượng học viên đông đảo. và thường xuyên nhận cơn mưa lời khen của học viên sau mỗi khóa học. Không chỉ chuyên đào tạo, ATC chúng tôi còn hướng đến giá trị chia sẻ kiến thức hữu ích. Với mong muốn phổ cập tới đông đảo mọi người những kiến thức hay ho của kế toán. Cùng theo dõi trang của ATC để thường xuyên cập nhật các kiến thức hay các bạn nhé! Trong bài viết hôm nay, ATC xin chia sẻ cùng các bạn về chủ để:   Cách tính thuế thu nhập cá nhân theo lương NET và lương GROSS CHÍNH XÁC NHẤT
Địa chỉ học kế toán thực hành tại Thanh Hóa

Liên hệ Chuyên viên Tư vấn:

TRUNG TÂM KẾ TOÁN THỰC TẾTIN HỌC VĂN PHÒNG  ATC

Hotline: 0961.815.368 | 0948.815.368

Địa chỉ: Số 01A45 Đại Lộ Lê Lợi – P.Đông Hương – TP Thanh Hóa (Mặt đường đại lộ Lê Lợi, cách cầu Đông Hương 300m về hướng Đông).

Học kế toán thực tế tại thanh Hóa

Học kế toán thực hành tại Thanh Hóa

Học kế toán thuế ở Thanh Hóa

Học kế toán cấp tốc tại Thanh Hóa

Học kế toán tốt nhất tại Thanh Hóa

 

Địa chỉ học kế toán thực hành tại Thanh Hóa Trung tâm đào tạo kế toán thực tế- tin học văn phòng ATC liên tục mở các khóa Học kế toán tại Thanh Hóa, giúp các bạn học viên có nhu cầu học kế toán thực tế ở Thanh Hóa có thêm nhiều cơ hội học tập, trau dồi thêm nhiều kỹ năng hữu dụng, áp dụng sát thực tế công việc. ATC được đánh giá là trung tâm kế toán tại Thanh Hóa có số lượng học viên đông đảo. và thường xuyên nhận cơn mưa lời khen của học viên sau mỗi khóa học. Không chỉ chuyên đào tạo, ATC chúng tôi còn hướng đến giá trị chia sẻ kiến thức hữu ích. Với mong muốn phổ cập tới đông đảo mọi người những kiến thức hay ho của kế toán. Cùng theo dõi trang của ATC để thường xuyên cập nhật các kiến thức hay các bạn nhé! Trong bài viết hôm nay, ATC xin chia sẻ cùng các bạn về chủ để:   Cách tính thuế thu nhập cá nhân theo lương NET và lương GROSS CHÍNH XÁC NHẤT
Địa chỉ học kế toán thực hành tại Thanh Hóa

 

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG ATC

Đào tạo kế toán ,tin học văn phòng ở Thanh Hóa, Trung tâm dạy kế toán ở Thanh Hóa, Lớp dạy kế toán thực hành tại Thanh Hóa, Học kế toán thuế tại Thanh Hóa, Học kế toán thực hành tại Thanh Hóa, Học kế toán ở Thanh Hóa.

 • Học Kế Toán Tốt nhất ở Thanh Hóa
 • Trung tâm đào tạo kế toán tại Thanh Hóa
 • Lớp đào tạo Tin học ở Thanh Hóa
 • Học tin học văn phòng ở Thanh Hóa

?  Trung tâm kế toán thực tế – Tin học ATC

☎   Hotline: 0961.815.368 | 0948.815.368

?  Địa chỉ: Số 01A45 Đại lộ Lê Lợi – P.Đông Hương – TP Thanh Hóa (Mặt đường đại lộ Lê Lợi, cách cầu Đông Hương 300m về hướng Đông).

0961.815.368 0948.815.368 Chat Facebook Chat Zalo